phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark
3000 euro voor De Volharding Steun en Toeverlaat
ING actie

Actie ING Help Nederland Vooruit heeft 3000 euro opgebracht

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat heeft in het kader van de ING-actie Help Nederland Vooruit een donatie van 3000 euro ontvangen van het ING Fonds. Op 10 maart j.l. was de feestelijke uitreiking door Jacomina Martens van ING Bank Den Haag. Hulde aan de mensen die ook deze sponsorgelden weer hebben binnengehaald!
Iedere bijdrage help ons sociale werk makkelijker te maken
Voorzitter Constant Martini