banners-nieuws
 
banners-mobiel-23
 

BOMENSTICHTING DE VOLHARDING

Geplaatst op 28-02-2021  -  Categorie: Artikelen

bomenstichtingb


Je staat er niet bij stil, maar iedere crematie levert een uitstoot op van 50 kg koolstofdioxide (CO2). Met 1000 crematies per jaar is CUVO verantwoordelijk voor 50 ton CO2 per jaar. Dat is veel en bovendien slecht voor ons klimaat. Om de klimaatschade te compenseren en actief bij te dragen aan een beter milieu, richtte de Volharding vier jaar geleden de Bomenstichting op: voor elke crematie planten we een boom. Een gesprek met mede-initiatiefnemers Ed de Wit en Jan van der Ven.

 

Mede door CO2 warmt de aarde op en verandert het klimaat. Dat zien we bijvoorbeeld aan de regenbuien: die worden heviger en talrijker. Overheden, organisaties en bedrijfsleven willen daarom dat we de CO2-uitstoot niet alleen terugdringen, maar ook compenseren. De Volharding draagt hieraan graag een steentje bij en onderzocht hoe zij de CO2-uitstoot die bij crematies vrijkomt, kan compenseren. Ed de Wit: “We hebben er uitgebreid met de ledenraad over gesproken. De uitkomst was even verrassend als voor de hand liggend: we gaan compenseren door bomen te planten.” Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa, zoals hout, blad en wortels. De zuurstof geven ze af aan de lucht. Weliswaar een voor de hand liggend idee, maar de vraag was hoe dat aan te pakken. Jan van der Ven: “Een aantal leden pakte het op. Dat leidde ruim vier jaar geleden tot de oprichting van Bomenstichting De Volharding.”

TREES FOR ALL Het doel van deze stichting is tweeledig: CO2-compensatie én herbebossing, liefst in nabije omgeving. Ed de Wit: “Voor de CO2-compensatie zochten we aansluiting bij Trees for All. Dit is de enige stichting in Nederland mét het CBF keurmerk waar compensatie mogelijk is in duurzame bosprojecten. De projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat. In 2016 compenseerden wij alle crematies van dat jaar (zo’n 75 ton CO2). Daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op.” Jan van der Ven vult aan: “Die bomen zijn overigens niet in Nederland, maar in Bolivia geplant. Voor het klimaat maakt dat verder niet uit. In Nederland is er gewoon te weinig ruimte voor en het is hier bovendien erg duur.”